Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

VA TELEKOMMARKNADEN SPECIAL Debatt | 18 februari 2014 12:08

Vi skapar ny svensk paradgren

När människor och företag anslöts till internet förändrades världen. Nu är det dags igen, skriver Magnus Melander, grundare i alliansen SMSE.

 

Internet of Things, IoT, kommer innehålla många miljarder uppkopplade saker redan om ett par år. Allt handlar om data. Vi samlar in, bearbetar och skapar precis den information som behövs för att förbättra processer och beslutsfattande. Den som förstår sammanhanget gör helt enkelt bättre lösningar varför branschkunnande och branschsamarbete är kritiskt.

 

I Sverige finns redan ett antal mycket duktiga start-ups inom IoT. I takt med att IoT mognar blir verksamheten allt mer internationell och häri ligger möjligheten för Sverige att bli världsledande inom området.

För två år sedan bildade vi en allians av IoT-bolag med syfte att utbilda marknaden, positionera Sverige som ledande och hjälpa medlemsbolagen hitta affärer utomlands. I dag är vi 21 medlemmar och sex sponsorer inom SwedishM2M. Under 2013 har vi bland annat besökt Tyskland, Frankrike, Holland, Spanien och Italien.

Vår allians forsätter på inslagen bana och nu närmast ställer nio medlemmar ut tillammans i Svenska Paviljongen på Mobile World Congress, MWC 2014, i Barcleona.

 

Men vi behöver hjälp på hemmaplan. Företag och offentlig sektor måste börja arbeta med IoT på allvar. Utvecklingen av Internet drevs av företag som såg möjligheter att bli effektivare, miljövänligare och mer konkurrenskraftiga – en perfekt mylla för innovation, nya produkter, tjänster och företag. På samma sätt behöver våra IoT-bolag utveckla sina lösningar tillsammans med kunder för att bli framgångsrika internationellt.

Och verksamheterna har allt att tjäna på att vara med från början även denna gång. Ett bättre beslutsfattande och snabbare processer ökar konkurrenskraft och lönsamhet.

GE är ett bra exempel på företag som satsar hårt på att förbättra sina verksamheter inom exempelvis järnväg, flyg och energi med hjälp av IoT-lösningar.

 

Operatörerna och deras leverantörer har byggt den infrastruktur som behövs men det är inte därifrån som lösningarna kommer att komma. Det är genom konkreta samarbeten mellan verksamheter och specialistbolag som Sverige kan bli världsledande inom IoT.

Hör av er till alliansen så hjälper vi er hitta rätt sammarbetspartner och komma igång.

 

Magnus Melander, grundare i alliansen Swedish M2M Service Enablers